Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe

2019-11-22

Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne i mogą z nich skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski. Dotacje unijne w KPiR uwzględniane są fakultatywnie, a wydatki finansowane ze środków unijnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, dlatego nie wykazuje się. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie szkoleń https://akatconsulting.pl/szkolenia-dofinansowane podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Każde z tych dwóch przeznaczeń środków unijnych podlega różnym przepisom ustawy. Pozostałe wydatki sfinansowane ze środków unijnych co do zasady są w pełni wyłączone z rachunku kosztów podatkowych. W tej sytuacji zasadniczą, wymagającą jednoznacznego wyjaśnienia kwestią jest określenie kiedy dochodzi do finansowania usług w całości (lub co najmniej w 70%) ze środków publicznych. Jego celem jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni swoje kompetencje i umiejętności do zmieniających się ciągle wymagań rynku pracy. Częstą grupą docelową szkoleń finansowanych z budżetu unijnego stanowią urzędnicy państwowi (administracja publiczna-. Dofinansowanie na szkolenia z urzędu pracy/. W szczególności wyjaśnienia wymaga przypadek, gdy świadczący usługę szkoleniową oprócz otrzymywanego bezpośrednio od usługobiorcy wynagrodzenia, otrzymuje dofinansowanie w postaci środków publicznych. Nierzadko tematy szkoleń powstawały we współpracy z naszymi Klientami, którzy zgłaszali zapotrzebiowanie na konkretne szkolenie. Harmonogram szkoleń grupowych ustalany jest indywidualnie przez urzędy pracy w oparciu o sytuację na lokalnym rynku pracy. Ponadto osoba, która pełni w PUP-ie rolę doradcy klienta szczegółowo doradzi i wyjaśni jak złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia pracowników. Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie. Dotacje dla firm stanowią bezzwrotne wsparcie finansowe. Dotacje dla firm to prawdziwa szansa dla przedsiębiorców. Wiele konkursów na dotacje unijne przeznaczone jest dla firm już istniejących na rynku, z myślą o ich rozwoju. Szczegółowe informacje na temat aktualnie przeprowadzanych szkoleń unijnych dostępne są. Z unijnych środków pokryjesz zaś dużą część wynagrodzenia danej instytucji. Wyjątkiem są tutaj mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób – one mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 100% szkolenia. Ważną informacją dla pracodawców jest to, że dofinansowanie szkolenia danego pracownika można uzyskać bez względu na rodzaj umowy czy wymiar etatu na jaki jest zatrudniony.