Przy tej koncepcji cała praca zw iązana ze skraw aniem podczas procesu wkręcania musi odbywać się na początku kąt zwilżania od strony bieguna, co jest w praktyce nie do zrealizowania

2019-10-23

Korzystnie, linie równoodległe są wychylone od linii środkowej zębów gwintu w kierunku mniej obciążonego siłami ścinającymi boku zęba gwintu. 5 - schematycznie początek gwintu w edług wynalazku. Elowego rozkładu sił wkręcania na żebra gwintu dla otrzymania w każdej odmianie wykonania możliwie małego momentu wkręcania, również przy różnych szorstkościach powierzchni. Przy tej koncepcji cała praca zw iązana ze skraw aniem podczas procesu wkręcania musi odbywać się na początku kąt zwilżania od strony bieguna, co jest w praktyce nie do zrealizowania. Bok zwrócony w stronę bieguna panewki zęba gwintu między punktami 34 i 33 nie wykazuje pochylenia. Profil zębów gwintu usytuowany jest neutralnie, a więc bez kąta wychylenia. W ewnętrzne ukształtowanie panewki śrubowej wykazuje podział na obszar cylindryczny 17 i wydrążony odcinek kulisty 18 do pomieszczenia nie przedstawionej wkładki. Przy tym właściwości panewki śrubowej według wynalazku rokują nadzieje na pewien postęp w tym obszarze techniki medycznej. Ta wada nie do przyjęcia jest nieodłącznie związana ze zwykle stosowanym stałym skokiem gwintu w kierunku osiowym. Przy tym, ukształtowanie gwintu oparto na schemacie. 2 - określenia kątów na powiększeniu zęba gwintu z przykładu wykonania według. 4 przedstawia konwencjonalny początek gwintu panewki stawu biodrowego,. 5 przedstawiono przykład panewki śrubowej z punktem początku gwintu według wynalazku. W przypadku gwintu płaskiego, środkiem projekcji jest środek powierzchni czołowej główki zęba gwintu. 1 przedstawia schematycznie założenia konstrukcyjne ciągu żeber gwintu na jednym przykładzie wykonania,. Przy tym ukształtowaniu, podczas im plantowania panewki śrubowej siły wkręcania, bądź siły skrawające, przy nacinaniu wstępnym są znacznie zredukowane w porównaniu z wykonaniam i dotychczasowymi. 11 początku 34 gwintu ząb gwintu rośnie aż do punktu przejściowego 33 do swojej pełnej wysokości. W przypadku gwintu płaskiego normalne jest podcinanie w tym celu konturu obrotowego wokół obszaru główki zęba. Początkowo nie skorygowane kątowo linie projekcyjne przebiegają przy tym jako linie środkowe, bądź dwusieczne kątów danego zęba gwintu w osiowej płaszczyźnie przekroju. Figura 1 stanowi wstępne objaśnienie procesu doboru gwintu specjalnego według wynalazku na podstawie przykładowego schematu. Poszczególne linie tak ukształtowanej rodziny linii nazwane zostały poniżej liniami projekcyjnymi. Kolejne objaśnienia dotyczące specjalnego gwintu według wynalazku, dla lepszej zrozumiałości om ówione są w poszczególnych krokach.